Preek Hoogfeest HH. Apostelen Petrus en Paulus

Petrus, die als eerste van allen het geloof heeft beleden; Paulus, die het als leraar heeft verklaard. Samen hebben zij, ieder op eigen wijze, de ene gemeenschap van Christus opgebouwd.” Met deze woorden van de prefatie eert de liturgie vandaag deze heilige apostelen.

Jezus heeft zijn Kerk gebouwd op de rots die Petrus is. Die Kerk is nog altijd in aanbouw. Die Kerk zijn wij samen. Wij steunen op de geloofsbelijdenis van de apostelen. Aan hun verkondiging, aan hun getuigenis, danken wij ons geloof. Zoals Petrus en Paulus van elkaar verschilden, ieder een eigen zending hadden en toch de ene Kerk opbouwden, zo zijn ook wij geroepen elkaar aan te vullen in onze verscheidenheid tot opbouw van het ene lichaam van Christus.

Paulus kon aan het einde van zijn leven getuigen dat hij “de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard” had. Wij zijn nog onderweg, naar het voorbeeld van de Apostelen Petrus en Paulus, op hun voorspraak en onder hun bescherming vormen wij de bouwstenen van de Kerk van Christus.

Lees de preek hier:

Bekijk de eucharistie hier: op YouTube.