Preek 26e zondag door het jaar A

Elke Eucharistie beginnen we met een schuldbelijdenis. De erkenning dat we tekort schieten en ons willen corrigeren. Dat is niet altijd leuk maar wel nodig. Zoals een herstart een beter begin mogelijk maakt; een ingreep een ongeluk kan voorkomen of een toets een beoordeling weergeeft.

Willen wij luisteren naar God en laten we ons door Hem aanspreken ? Dan kan Hij ons raken en ons opnieuw de weg, zijn weg wijzen. Dan is het  dus wel zaak om op die correctie in te gaan en er echt werk van te maken. Verzetten we ons door onze hoogmoed of vormen we ons hart om zodat we ingaan op Jezus vraag om ons daadwerkelijk te bekeren. Doen we dat dan worden we nieuwe mensen in harmonie met Hem, elkaar , onszelf.

Dat dit nieuwe leven ons mag bezielen, leiden en inspireren. Keren we ons tot Hem.

Lees de preek hier:

Pictogram

Preek 26e zondag door het jaar A 32.80 KB 20 downloads

Preek 26e zondag door het jaar A ...

Bekijk de eucharistie hier: op YouTube.