Preek 6e zondag door het jaar B

Vandaag is er veel wat tegelijk samenvalt: carnaval en de vriendschap van valentijn, de heiligen Cyrillus en Methodius op 14 februari en de laatste groene zondag voor de vastentijd. We zijn verder omringd door ijs en corona. In heel deze mengeling van vreugde en ernst leven we eigenlijk al een hele tijd. Een wonderlijke mix waarbij vandaag nog het evangelieverhaal volgt over de reiniging van een melaatse.

Deze meest besmettelijke ziekte bracht ook sociaal afstoting en een isolement met zich mee. Wie melaats was werd gemeden als de pest. Angst en zelfbehoud wonnen het vaak van barmhartigheid en mededogen.

Hoe gaat Jezus ermee om als een melaatse naar Hem toekomt ? Gaan ook wij tot Hem met al onze pijn en ziekten in al onze nood want Hij wil ook voor ons heil en genezing bewerken.

Download de preek hier:

Pictogram

Preek 6e zondag door het jaar B 32.78 KB 17 downloads

Preek 6e zondag door het jaar B ...

Bekijk de eucharistie hier: op YouTube.