Preek Kerstmis 2021

Puer natus est– Een kind is ons geboren: het is Kerstmis: de geboorte van Christus. We vieren de Kerst-Mis, de Mis van Christus.

Christus komt opnieuw onder ons in deze Mis. Dit feest is niet enkel de verjaardag van een geboorte lang geleden. Door de genade van de heilige Geest is Christus’ geboorte nog altijd actueel in deze viering.

“Aan allen die in zijn naam geloven gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden” getuigt de heilige apostel Johannes. Christus’ geboortefeest maakt van ons kinderen van God als we in Hem geloven. Door Hem in de herberg van ons hart te verwelkomen als onze Verlosser, als ons Leven, zullen we herboren worden. Door deze Eucharistie komt Hij opnieuw ter wereld in ons midden, in onze gemeenschap, in ons hart. Door deze Mis worden wijzelf herboren tot kinderen van God.

Download de preek hier:

Volg de eucharistie hier: op YouTube.