Preek Christus Koning 2022 (40jr. priester br. Johan)

Op het hoogfeest van Christus Koning vierde ik 40 jaar geleden mijn eerste heilige mis, daags na mijn priesterwijding op zaterdag 20 november. Dankbaar mag ik dat vandaag samen met u gedenken in deze eucharistie.

We vieren vandaag Christus koningschap en zijn koninkrijk. Wat voor soort koning is Hij? Wat vraagt hij van ons zijn onderdanen?

Download de preek:

Volg de eucharistie: