Preek 1e zondag van de advent 2022

Een nieuw kerkelijk jaar is begonnen en ook wij willen een nieuwe start maken.

Ons oog en ons hart houden we gericht op Christus die komt, die de Komende is zonder meer. Vier weken begeven we ons op weg naar Kerstmis en dan is het goed om ons gaandeweg innerlijk op deze ontmoeting met de Heer voor te bereiden. Attentie en waakzaamheid in de kracht van de H. Geest is daarom nodig.

De retraite die wij ontvingen heeft ons verkwikt en doen beseffen wie God voor ons is en wat Hij voor ons doet en wil betekenen. Gaan we allen deze weg naar binnen opdat deze Advent een vruchtbare tijd mag zijn.

Download de preek:

Volg de eucharistie: