Preek Beloken Pasen 2023

Ja, er gaan luiken open. De ramen en deuren van ons hart kunnen ontsloten worden. Pasen bewerkt dit alles. Pasen brengt als het ware een grote schoonmaak met zich mee.

Wat is echt of onecht ? Wat is waar; wat moet/ mag ik geloven ? Het gaat vandaag inderdaad om het binnenste merg van het paas- en persoonlijke geloof. Het komt in alle mogelijke teksten en vormen ter sprake en vooral in de praktijk. Niet in het laatst omwille van de ( on ) gelovige Tomas.

Wat doen wij; wat betekent het voor ons ? De eerste christengemeente, st. Petrus en Tomas benadrukken de absolute waarde van geloof, van wat persoonlijk en in gemeenschap doorleefd en ervaren is. Het geloof als zin en ziel van waaruit al het andere geduid wordt met als kern: Jezus ‘verrijzenis.

Stellen wij ons voor Hem open ? Want het geloof in de Heer die leeft maakt ons tot levende gelovigen, getuigen voor de wereld, kerk en zending die wij vandaag te vervullen hebben.

Download de preek:

Volg de eucharistie: