Preek 3e zondag van de paastijd 2023

De paaskaars brandt in ons midden, het evangelieboek ligt gereed en brood en wijn zijn klaargezet om straks naar het altaar gebracht te worden. De viering van de eucharistie kan weer beginnen. Opnieuw mogen wij de Heer in ons midden begroeten, die zelf zijn Woord aan ons verkondigt en uitlegt, die zelf zijn lichaam en bloed met ons deelt.

Alles is klaar, zijn wij er ook klaar voor? Moge het ons gebeuren zoals het die twee pelgrims naar Emmaüs overkwam: dat wij de Heer herkennen en dat ons hart gaat branden in ons.

Download de preek:

Volg de eucharistie: