Preek 23e zondag door het jaar A

Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden, zegt Jezus vandaag.

Wij zijn vanmorgen met iets meer dan twee of drie en wij vertrouwen erop dat zijn belofte ook geldt voor ons: dat Hij aanwezig is: in ons zingen en bidden, in zijn woord dat ons aanspreekt en in de eucharistie die wij samen gaan vieren.

De Heer brengt mensen samen, in verbondenheid, in liefdevolle betrokkenheid op elkaar. Maar juist in die liefdevolle betrokkenheid op elkaar schieten we ook vaak te kort.

Download de preek:

Volg de eucharistie: