Preek 24e zondag door het jaar A

Dit weekeinde en deze dagen staan in het kader van ontmoeting en bezinning met elkaar en met dat wat ons bezielt en bezighoud: onze inzet voor de Heer en het evangelie. Vooral de oblaten en vrijwilligers die met onze Abdij en leven verbonden zijn doen met ons inspiratie op om de Blijde Boodschap van Jezus dieper in ons op te nemen en te delen. Het sluit aan bij – wat vorige week al werd ingezet – hoe om te gaan met kerkelijke vergeving en hoe deze in gemeenschapsvorming te beleven onderling. 

Want allemaal moeten we/ mogen we het hebben van Gods ‘barmhartigheid en Zijn ontferming. Als de Heer niet barmhartig was wie zou dan nog stand houden zegt de psalmist ( 129 ). Ten opzichte van Hem en van elkaar ? Petrus ‘vraag hoe vaak wij moeten vergeven is voor Jezus aanleiding om in een parabel Gods ‘ erbarming centraal te stellen in ons dagelijkse leven en de omgang met onze schuld en schuldenaren onderling.

Het is niet eenvoudig maar wel nodig om tot vrede te komen. Dat deze Vredesweek onze motivatie en inspiratie geeft om dezelfde barmhartigheid te beoefenen die wij van God ontvangen.

Download de preek:

Volg de eucharistie: