Preek 27e zondag door het jaar A

De afgelopen drie weken hebben we steeds over de wijngaard gehoord. De wijngaard van de Heer. Over de werkers, de zonen van de eigenaar en vandaag gaat het over de pachters, de beheerders die centraal staan. Zij worden aangesproken op hun inzet of het gebrek daaraan.

Die wijngaard is kostbaar. Het zegt zoveel. Het is een geliefd beeld en metafoor voor de hele relatie en het handelen van God met ons. En wat Hij ervan verwacht is dat het ook vruchten geeft en oplevert. Maar dan wordt het spannend want hoe gaat het en verloopt het in de parabel en de werkelijkheid ?  Jezus vertelt nooit zomaar een ‘verhaaltje ‘maar wil er ons uitdrukkelijk iets mee te kennen geven, te zeggen wat echt een openbaring met zich meebrengt voor wie naar Hem luistert.

Wat zijn onze vruchten ? Hoe handelen wij en vooral wat doen wij er mee ? Bekeren we ons tot de Heer om niet alleen de opbrengst  verloren te laten gaan en onszelf te desavoueren maar vooral om deel te krijgen aan zijn Rijk. Dat de vruchtbaarheid van Zijn hemelse wijngaard ons mag inspireren en eenmaal onze beloning mag zijn.

Download de preek:

Volg de eucharistie: