Preek Kerkwijding 2023

We staan er dankbaar bij stil dat dit huis aan God is toegewijd en dat wij Hem gewijd de eredienst mogen vieren. De kerk en het kerkgebouw horen bij elkaar. Het godshuis is de plaats waar wij bijeenkomen om Hem te dienen en door ons gebed lofoffer voor God en de wereld mogen zijn. Heel ons leven verwijst hiernaar en de dagelijkse liturgie helpt ons om met deze eredienst ook de naastenliefde te betonen. Met onze broeders uit Gerleve mogen we hier samen zijn om Hem te eren en elkaar toegewijd te zijn.

Download de preek:

Volg de eucharistie: