Preek 29e zondag door het jaar A

Het verschil tussen theorie en praktijk laat zich op vele manieren zien. Vandaag betreft het de licht ontvlambare combinatie van geloof en politiek. Op verjaardagen kun je het daar beter niet over hebben om het gezellig te houden.

Maar wij staan wel midden ín deze wereld en om niet ván diezelfde wereld te zijn maar toch goede keuzes te maken. Daar gaat het om. Ook over kerk en politiek of kerkpolitiek of hoe je daarmee om dient te gaan. Jezus krijgt die complexe vraag voorgeschoteld of het geoorloofd is belasting te betalen aan de keizer of niet.

Ook wij zouden Hem vragen willen stellen om Hem het laatste woord te geven. Daarvoor is het nodig om oprecht naar Hem te luisteren en ons ook oprecht en eerlijk tot Hem te keren. Dan kan heel ons leven  en dat van heel de wereld die vrijmakende gezindheid van Jezus zich eigen maken. En zo ervaren en handelen als basis voor het ware geluk.

Download de preek:

Volg de eucharistie: