Preek 30e zondag door het jaar A

Vandaag gaat het over de plaats van de ander in ons leven. Ander met een kleine letter en Ander met een hoofdletter.

Het probleem van de anderen is dat ze zo anders zijn dan wij zelf. Vaak begrijpen wij hen niet helemaal of helemaal niet. En omdat ze zo anders zijn is het ook moeilijk om waardering en vriendschap voor hen op te brengen. Als ze maar iets meer op onszelf leken…

Hoe gaan wij om met de anderen, met de naasten. Jezus formuleert vandaag zijn belangrijkste gebod en dat geeft ons veel om over te denken.

Download de preek:

Volg de eucharistie: