Preek 10e zondag door het jaar B

Wanneer we zouden zoeken naar een thema voor deze zondag is dat nog niet zo eenvoudig. Iets van: tegenstellingen worden door de Waarheid overtroffen of als het op authenticiteit aankomt bestaat er geen ‘middenweg ‘. Alleen het Evangelie voldoet. Er is niets beters.

Durven ook wij een radicale keuze aan ? Deze dag waarop wij de Open Kloosterdag houden stelt ons voor de uitdaging om onszelf en ons leven tegen het licht van Jezus Christus te houden. Hij eist veel maar geeft alles. Zichzelf. Wat is ons verhaal ? Kunnen wij alle kwaad en afstand overwinnen en ons overgeven, alles overlaten aan de Heer ?

Dat we deze Eucharistie zo vieren en beleven dat Gods Geest ons verlicht en bezielt om altijd de keuzes van Jezus ook zelf te maken als broers en zussen van elkaar. Dat we zo Gods ‘eigen familie vormen.

Download de preek:

Volg de eucharistie: