Preek 11e zondag door het jaar B

Broeders en zusters, we zijn op deze zondag weer samengekomen om de Heer te ontmoeten. In zijn woord spreekt Hij tot ons, in de eucharistie deelt Hij zijn leven met ons.

De parabels die Jezus vertelt gaan over de manier waarop Hij in ons leven aanwezig wil zijn: als een bescheiden begin, als een onopvallend groeiproces.

Bidden we dat onze ogen en ons hart geopend mogen zijn voor alles wat Hij ons elke dag opnieuw wil geven.

Download de preek:

Volg de eucharistie: