Preek 12e zondag door het jaar B

Wie is God en wie zijn wij ? Dat is natuurlijk een massieve vraag én vaststelling ineen. Vandaag komen deze uitersten bij elkaar.  Voor ons brengt het mee :   op Wie wij uiteindelijke gericht zijn.

Gods ‘grootheid en zijn zorg is waar we over horen. Zijn ( her ) scheppend vermogen en vooral de absolute overtuigende overredings- en kalmeringskracht die zich in Jezus manifesteert. Hij is in staat elke storm te doen stilvallen. Hij vraagt ons ‘over te steken ‘. Ons leven op te pakken en in en door zijn Woord onze angsten te overwinnen door Hem. Dat Zijn aanwezigheid ook ons nu voor elk van ons heilzaam mag zijn. Vertrouwen we ons aan Hem toe in deze Eucharistieviering en in heel ons leven.

Download de preek:

Volg de eucharistie: