Preek 7e zondag van de Paastijd door het jaar B

Broeders en zusters,

Deze 7-e paaszondag, tussen Hemelvaart en Pinksteren, tevens moederdag in deze mei- Maria maand. Deze zondag wordt ook wel ‘wezenzondag ‘genoemd.

Jezus belooft ons niet als ‘wezen ‘achter te laten. Evenals Zijn leerlingen wachten wij op de komst van de Heilige Geest. We zien gespannen naar Hem uit vol verwachting en in gebed.

Bidden is wat Jezus ook doet voor zijn leerlingen en zo ook voor ons. Hoe zouden we het zonder Hem kunnen volhouden, volharden?

Midden in de wereld en toch niet van de wereld zijn; dat kan alleen als we behoed worden voor het kwaad en toegewijd zijn aan de Waarheid. Aan Hem, in Hem.

Lees de preek hier: 13-05-2018 – Preek 7e zondag van de Paastijd door het jaar B