Preek 13e zondag door het jaar B

Broeders en zusters, elk mensenleven kent zijn eigen geluk en plezier, maar ook zijn eigen worsteling en verdriet.

Vandaag horen wij over twee vrouwen in wier leven Jezus vrij onverwacht betrokken wordt. Hij deelt de pijn en het lijden van gewone mensen. Midden in een situatie van wanhoop en dood, brengt Hij hoop en leven.

Daar is geloof voor nodig. In dat geloof zijn wij hier weer samen gekomen om de eucharistie te vieren en Gods genezende aanwezigheid te ervaren.

Lees de preek hier: 01-07-2018 – Preek 13e zondag door het jaar B