Preek H. Maria moeder van God (Nieuwjaarsdag 2019)

Van harte wens ik u allen veel heil en zegen in het nieuwe jaar 2019. Moge het voor ons allen een Anno Domini worden, een jaar des Heren, waarin Hij ons voorgaat en ons volgt,

Een jaar waarin wij het licht van zijn gelaat steeds opnieuw mogen ontdekken en waarin Hij ons en onze wereld zijn vrede schenkt.

Op deze achtste dag na de geboorte werd Jezus naar joods gebruik besneden en kreeg het zijn naam: Jezus, God redt. Mogen wij zijn reddende aanwezigheid in dit nieuwe jaar weer ervaren.

Lees de preek hier: