Preek Doop van de Heer 2019

Broeders en Zusters, welkom in deze Eucharistieviering. We sluiten de kersttijd af en vieren de doop van de Heer. We staan er bewust bij stil dat Jezus door Johannes is gedoopt. Het markeert enerzijds het einde van Zijn verborgenheid en anonimiteit waarin Hij gerijpt is tot dit moment. Anderzijds betreft het een openbaring: God doet ons Jezus zijn Zoon kennen; zijn zending begint in de kracht van de H. Geest.

Deze aandacht voor de H. Geest en het gebed kenmerkt het Lucasevangelie vaker als een wezenlijk centraal moment in het leven van Jezus geschilderd word. Jezus ’doop staat niet op zich.  Jezus staat er ook in onze plaats en maakt zo duidelijk dat ook  wij door onze doop in Hem Gods’geliefde kinderen, zonen en dochters zijn geworden.

Mogen ook wij nu ervaren dat Gods’Geest en het gebed ons in deze Eucharistie en in heel ons leven ons vergezelt.

Lees de preek hier: