Preek 3e zondag door het jaar C

Jezus ging, volgens zijn gewoonte, op sabbat naar de synagoge en las voor uit de boekrol.

Wat Jezus in zijn tijd deed, lijkt wel op wat wij vandaag doen: naar de kerk gaan volgens onze gewoonte en luisteren naar wat voorgelezen wordt uit de Bijbel.

En zoals Hij benadrukte dat Gods woorden actueel zijn, zo mogen ook wij ervaren dat de boodschap van de H. Schrift in ons leven betekenis krijgt. Laten wij ons hart openen voor wat Hij zelf ons vandaag wil zeggen.

Lees de preek hier: