Preek 4e zondag door het jaar C

Op de zondag, de dag van de Heer, komen christenen vanouds samen om de verrijzenis van Jezus te gedenken in dankbaarheid. Door te luisteren naar woorden uit de heilige Schrift en samen het brood en de beker van de Heer te delen bevestigen wij ons geloof.

Wij lezen deze Schriftwoorden vandaag niet alleen maar als iets uit de oude doos; een vergeelde herinnering aan een boodschap uit het verleden. Gods Woord heeft geen houdbaarheidsdatum. De kracht van de Geest blijft werkzaam telkens wanneer deze woorden gelezen worden. Zoals Lukas zijn gemeenteleden door zijn evangelie in contact heeft willen brengen met Jezus, als de door God gezondene, zo komen ook wij vandaag in deze viering ook in contact met diezelfde werkelijkheid van Jezus.

Stellen wij ons open voor de liefde van de Vader die ons in de kracht van de heilige Geest Zijn Zoon heeft gezonden om ons te redden.

Lees de preek hier: