Preek 3e Vastenzondag Veertigdagentijd door het jaar C

Onze veertigdaagse pelgrimstocht naar Pasen kent een zestal staties, rustplekken, de zes zondagen waarop wij Schriftlezingen overwegen en bij Christus aan tafel gaan.

Vandaag is het de derde statie, waarop wij uitgenodigd worden tot bezinning en tot bekering te komen. Mozes wordt in de woestijn aangesproken en geroepen. Hij krijgt daar ook Gods geheimzinnige maar veelbelovende naam te horen.

Voor Mozes en voor ons geldt: God vraagt iets van ons, maar Hij geeft nog veel meer. In deze eucharistie mogen wij zijn roeping en zijn nabijheid weer ervaren.

Lees de preek hier: