Preek 2e Paaszondag door het jaar C

Broeders en Zusters, welkom op deze 2-e paaszondag ook wel Beloken Pasen genoemd.

Ja, de ‘luiken’, de ramen van ons hart mogen open want de werkelijkheid van Pasen maakt alles nieuw. Jezus leeft! En zijn angstige leerlingen zijn Zijn getuigen. Ze hebben Hem ontmoet en worden doordrongen van de realiteit van Jezus’ verschijning. Hij brengt heil en genezing met zich mee.

Toch is er ook verzet van binnenuit en wel massief van Thomas de ‘ongelovige’ leerling. Hij eist bewijs. Hij wil Zeker Weten… als Thomas er weer bij is komt Jezus Hem letterlijk tegemoet. Het maakt hem in een klap gelovig, deemoedig en zijn geloofs- belijdenis: ‘mijn Heer en mijn God’ zegt alles.

De Heer heeft ook geduld met ons mochten wij twijfelen of onzeker zijn. Door zijn grote barmhartigheid bewerkt Hij als paasgeschenk de zonden-vergeving in de kracht van de Heilige Geest. We kunnen Hem volkomen vertrouwen en baseren op het gelouterd oog getuigen-leerproces van Thomas en de apostelen. Het is alles voor ons.

‘Opdat wij geloven dat Jezus de Christus is de Zoon van God en opdat wij door te geloven leven moogt ontvangen in Zijn Naam.’

Dat we zo de verrezen Heer nu ontmoeten en ervaren.

Lees de preek hier: