Preek Doop van de Heer door het jaar A

Vandaag besluiten we de Kersttijd met het feest van de Doop van Jezus in de Jordaan. De doop van de Heer voltooit in zekere zin de openbaring van God in deze wereld. Met Kerstmis vierden we hoe God mens is geworden in het kind van Maria. De aanbidding van de wijzen gaf openbaarde dat de pasgeboren koning van de Joden ook voor de heidenvolken was gekomen. En als bij zijn doop de Geest van God neerdaalt op Jezus, de man uit Nazaret, wordt Hij geopenbaard als Zoon van God, de Gezalfde van de Heer, door de stem uit de hemel die sprak: “Dit is mijn zoon.”

Ook wij zijn door ons doopsel kinderen van God geworden dankzij ons geloof in Jezus, de Zoon van God. Nog altijd gaat Hij weldoende rond en geneest allen die onder de dwingelandij van de duivel staan. Hij verenigt zich met ons in al onze noden. Hij zuivert ons van al onze zonden.

Lees de preek hier: